top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 21.7.2020.

Tietosuojaselosteen viimeisin versio on aina luettavissa osoitteessa www.luonnottarenvoimia.fi/tietosuojaseloste/

Rekisterinpitäjä

Luonnottaren VoiMia

y-tunnus: 1199632-5

Ahlaistentie 50, 29720 Lamppi

puh. +358 45 122 6647

 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Miia Ruokolainen

luonnottaren@gmail.com

puh. +358 45 122 6647

 

Rekisterin nimi

 

Luonnottaren VoiMia asiakasrekisteri 

 

Jos teet nettiajanvarauksia Luonnottaren VoiMia -palveluille Luonnottaren Voimala -toimipaikkaan, niin katso myös:

 

Jos teet Holvi-verkkokaupassa lahjakorttiostoksia, niin katso myös:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:


Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme tai pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Holvi-verkkokaupan tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen.

Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. 

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

Rekisteröitävät tiedot

 

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavanlaisia tietoja asiakkaasta:

 

  • asiakasyrityksen/-yhteisön ja sen yhteyshenkilöiden perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

  • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot sekä muut yhteydenotot

  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

  • verkkosivujen sivustokäyttäytyminen sekä tekniset tiedot (mm. ip-osoite)

  • muut rekisteröidyn antamat, asiakassuhteen hoitamista varten välttämättömät tiedot

 

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

  • asiakkaalta itseltään arvontalomakkeen yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse

  • verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jonka käyttäjä itse täyttää

  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Käytämme tietosuoja-asetuksen noudattamiseen sitoutuneita pilvipalveluja, joissa tiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

Yrityksemme voi käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla toimivia alihankkijoita asiakasyritysten toimeksiantojen toteuttamiseen. Tällöin henkilötietoja siirretään alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Käytämme sopimuskumppaneita, jotka noudattavat EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta ja muun lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen

 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Luonnottaren Voimala -toimipaikkaan Slotti-ajanvarauspalvelulla tehtyjen ajanvarausten vanhentuneet henkilötiedot poistetaan 24 kuukauden kuluttua.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen salassapitosopimusta noudattaen.

Kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

Tietoa evästeiden käytöstä

 

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

bottom of page